سئو Search Engine Optimization یا بهینه سازی موتورهای جستجو، فرآیندی که توسط کارشناسان سئو انجام می شود. این امر در موتورهای جستجو باعث افزایش بازدید سایت و دیده شدن توسط مخاطبان است. موتورهای جستجوی معتبر ، می تواند بازدهی وب سایت را افزایش داده و موجب جذب مخاطبان بیشتری جهت بازدید از سایت شما شود.

سئو چیست؟

سئو یا بهينه‌سازي موتورهای جستجو به معنای فريب و يا دستکاري موتور‌هاي جستجو با روش‌هاي غير اخلاقي نيست. این روش ها براي کمک کردن به بهبود دیده شدن و ارتباط وب سايت‌ها در نتايج جستجوي طبيعي با هدف رسيدن به رنکینگ بالا، ايجاد شده‌اند.

دقيق و مرتبط بودن نتايج جستجو، چيزي است كه كاربران وب همـواره از موتورهـاي جسـتجو انتظـار دارنـد. هرچـه نتـايج جستجوی يك موتور جستجو دقيق تر و مرتبط تر باشد، محبوب تر خواهد بود و بنابراين كاربران بيشتري به آن مراجعه خواهندكرد.

بهینه سازی موتورهای جستجو را مي‌توان مجموعه‌اي از روش‌ها براي تغيير استراتژيک وب سايت‌ها دانست. اين فرآيند به بيان مهمترين عوامل مرتبط صفحه و افزايش اهميت آن در صفحه نتايج جستجو، مي‌پردازد.

نكته جالب اين است كه اگر در تمام موتورهاي جستجو، عبارت يكساني  جستجو شود، هيچكدام از آنها نتـايج يكسـاني ارائه نمی دهند و با نتايج كاملا متفاوت روبه رو مي شويم. تفاوت در نتایج ارايه در موتورهاي و جسـت جـو از تفـاوت آنهـا در الگـوريتم يا سيستم رتبه بندي، پايگاه داده و  بخش جمع آوري داده آنها ناشـی مـی شـود. حتی اگر همه آنها از پايگاه داده يكسانی نیز استفاده كنند، باز هم نتايج و جستجو متفاوت خواهد بود.

موتورهای جستجو چگونه كار می کند؟

وقتي جستجويی در يك موتور جستجو انجام و نتايج  جستجو ارائه مي شود، كاربران در واقع نتیجه همكـاری بخـشهـای متفاوتی از آن را می بينند. موتور جستجو قبلا پايگاه  داده خود را آماده كرده اسـت و ايـنگونـه نيسـت كـه درسـت در همـان لحظه  جستجو، تمام وب را بگردد تا پاسخ براي پرسش كاربر بيابد. بسياری از خود مي پرسند كه چگونه امكان دارد گوگل در كمتر از يك ثانيه تمام سايت های وب را بگردد و ميليونها صفحه در خروجي خود ليسـت كنـد؟ در حقيقـت گوگـل و هـر موتـور جستجو ديگری توانايی انجام چنين كاری را ندارد. همه آنها در زمان پاسخگويی به كاربران، تنها در پايگـاه داده اي كـه در اختيار دارند به جستجو مي  پردازند و نه در همه وب! موتور  جستجو به كمك بخش های متفاوت خود، اطلاعات مـورد نيـاز را قبلا جمع آوری، تجزيه و تحليل ،می کند آنها را در پايگاه داده اش ذخيره می نمايد و به هنگام  جستجوی كاربر، تنهـا در همـين پايگاه داده  می گردد. موتور  جستجو را  مي توان شامل سه بخش اصلي دانست كه عبارتند از:

 • جمع آوری كننده اطلاعات، اسپايدر (Spider)
 • بايگانی كننده داده ها، ايندکسر  (Indexer)
 • تحليل گر درخواست كاربر (Query Processor)

 جمع آوری كننده اطلاعات

جمع آوری كننده اطلاعات اسپايدر ، روبوت يا كراولر ،(Spider, Robot, Crawler) آن بخش از موتور  جستجو است كه كـار جمع آوری اطلاعات مورد نياز آن را به عهده دارد. اسپايدر به صفحات مختلف سر ميزند (فضولي كردن در وب)، محتـواي آنهـا را مي خواند، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوري می كند و در اختيار ساير  بخش های موتور  جستجو قرار می دهد.
اسپايدر مشخص می كند كه كدام صفحات را مورد بازديد قرار دهد. در واقع تصميم  می گيرد كه كدام يك از لينكهـای موجـود در هر صفحه را دنبال كند. ممكن است همه لينک ها را دنبال كند، برخي از آنها را و يا هيچ كدام را دنبال نكند. اسپايدر، ممكن است
قبلا به گونه اي برنامه ريزي شده باشد كه تنها صفحات خاصي از هر سايت را ببيند.

دنبال کردن لینک ها

دنبال كردن لينك های يك صفحه بستگی به ميزان تمايل و توانايی موتور جستجو در ذخيره اطلاعات يک سايت در پايگـاه داده خود دارد. معمولا موتورهای جستجو دوست دارند صفحات مهم و مورد نياز كاربران را بايگاني كنند. ايـنگونـه صـفحات نيـز در سايت های مهم و محبوب بيشتر ديده مي شود تا  سايت های كم ارزش. دقت كنيد كه گفتیم سايت های كـم ارزش و نـه سـايت هـاي كوچك! سايت كوچك لزوما كم ارزش يا بی ارزش نيست. بعدا خواهيد آموخت كه چگونه سايت خود را مهم جلوه دهيد حتی اگـر تنها يك صفحه داشته باشد! در واقع بسياري از سايت ها نادانسته خود را بسيار كمتر از آنچه كه واقعا هستند، نشان مي دهند!
همچنين ممكن است اجازه مرور و خواندن محتواي بعضي از صفحات به موتورهاي جستجو داده نشده باشد. شما به عنوان دارنده سايت، همان طور كه دوست داريد موتورهاي جستجو اطلاعات سايت شما را با خود ببرند، ميتوانيد آنها را از بعضـی صـفحات سايت تان دور كنيد و اجازه خواندن و بايگاني كردن محتوای آن صفحات را ندهید.

موتور  جستجو اگر مؤدب باشد؛ قبـل از ورود به هر سايتي ابتدا قوانين دسترسي به محتوای آن را بررسی می كنـد و از حقـوق دسترسـي خـود اطـلاع مـی يابـد. تنظـيم ميـزان دسترسی موتورهای جستجو به محتوای يك سايت توسط پروتكل و دستوراتي خاص انجام می شود.
كار اسپايدر، بسيار شبيه كار كاربران وب است. همان گونه كه كاربران، صفحات مختلف را بازديد مـي کننـد، اسـپايدر هـم درسـت همين كار را انجام مي دهد، با اين تفاوت كه اسپايدر كدهاي سازنده صفحات و كاربران نتيجه حاصل از كنار هم قـرار گـرفتن ايـن كدها را مي بينند.

 بايگانی كننده داده ها

این فرآیند پس از بازدید و آگاهی از صفحات سایت رخ می دهد و باعث ذخیره سازی محتویات آن یا به عبارتی ایندکس شدن می شود. زمانی که گوگل محتوای جدیدی را با رعایت اصول و توصیه های موردنظر پیدا می کند این محتوا را به نتایج جستجو خود اضافه می نماید. ایندکس شدن با ذخیره سازی یک صفحه از سایت در پایگاه داده های  گوگل اتفاق می افتد.

تا زمانی که فرآیند ایندکس شدن صورت نگرفته باشد از نظر گوگل این صفحات وجود ندارند و در نتیجه در جستجوی گوگل ظاهر نخواهید شد. از ابزارهای موثر برای سرعت بخشیدن به ایندکس سایت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ایجاد نقشه سایت
 • معرفی نقشه سایت به ابزار Google Webmaster Tools
 • ثبت آدرس سایت در موتورهای جستجو
 • ایجاد پروفایل در شبکه های اجتماعی
 • اشتراک گذاری مطالب سایت
 • تولید محتوا

تحليل گر درخواست كاربر

با انجام مراحل گفته شده موتور جستجو آماده پاسخ گویی به کاربران است.کاربران کلمه مورد جستجو را وارد کرده و با فشردن دکمه جستجو منتظر پاسخ می مانند. برای پاسخگویی به کاربر صفحات مرتبط با عنوان جستجو در پایگاه داده مشخص می گردد سپس عمل رتبه بندی انجام می شود. به عبارتی صفحات از بیشترین تا کمترین ارتباط با موضوع مطرح شده به کاربر نمایش داده می شوند.

سیستم رتبه بندی برای پاسخگویی به درخواست کاربران پارامترهای بسیاری را در نظر می گیرند تا بهترین پاسخ خها را در اختیار آنها قرار دهند.

انتخاب واژه های کلیدی

پایه و اساس یک استراتژی موفق و موثر بازاریابی با موتورهای جستجو، انتخاب کلید واژه های درست است. تحقیق و بررسی کافی برای انتخاب بهترین کلمات کلیدی که کاربران وب با جستجوی آنها سایت شما را می یابند، امری حیاتی است؛ باید عباراتی که مخاطبان بالقوه شما آنها را جستجو می کنند بیابید نه عباراتی که شما در هنگام جستجو از آنها استفاده می کنید.عبارت های انتخاب شده باید آنهایی باشند که واقعا جستجو می شوند.

انتخاب کلیدواژه

چه عباراتی را انتخاب کنید؟ برای انتخاب کلمه مناسب سه فاکتور زیر را باید در نظر گرفت:

 1. مرتبط بودن آنها با محتوای سایت (میزان ارتباط)
 2. میزان استفاده آنها در جستجوی کاربران (میزان محبوبیت)
 3.  میزان رقابت بر روی انها در بین سایت های رقیب (میزان رقابت)